افشاي شيوه هاي كار شبكه خارج كشوري وزارت اطلاعات

Sunday, September 27, 2009 افشاي شيوه هاي كار شبكه خارج كشوري وزارت اطلاعات افشاي شيوه هاي كار شبكه خارج كشوري وزارت اطلاعات 05 مهر 1388 يك مقام وزارت اطلاعات حكومت اسلامي كه اخيراً به اروپا پناهنده شده است در يك افشاگري بي سابقه اعلام كرد كه در معاونت هاي ده گانه وزارت اطلاعات واحدهايي وجود…
Read more