آمریکا: شهروندان آمریکایی از مسافرت به مناطق جنوب شرقی ترکیه اجتناب کنند

بدنبال هشدارهای امنیتی اسرائیل درباره سفر اتباع این کشور به ترکیه، آمریکا نیز به خانواده های نظامیان و دیپلماتهای آمریکایی در جنوب شرقی ترکیه دستور داد تا شهرهای “آدانا”، “ازمیر” و “موغلا” را ترک کنند.

 وزارت امور خارجه آمریکا در اطلاعیه ای که روز سه شنبه منتشر شده به اتباع این کشور توصیه کرده به جنوب شرق ترکیه سفر نکنند.

 در اطلاعیه تاکید شده که «وزارت خارجه بدلیل ریسک حملات تروریستی فزاینده به شهروندان آمریکایی هشدار میدهد و به آنان توصیه می کند که از مسافرت به جنوب شرقی ترکیه خودداری کنند.»

در اطلاعیه دلیل این هشدار توضیح داده شده و گفته شده که در حملات انفجاری اخیر در ترکیه «گردشگران خارجی و آمریکایی مستقیما از سوی سازمانهای تروریستی بین المللی و محلی هدف قرار گرفته اند.»

وزارت دفاع آمریکا برآورد کرده است که از جمله ۷۷۰ تن از وابستگان و نزدیکان نظامیان آمریکایی ترکیه، نزدیک به ۶۷۰ تن مشمول این هشدار امنیتی خواهند شد.

این در حالیست که فرماندهی نیروهای آمریکایی در اروپا تصریح کرده است که تصمیم تخلیه مناطق جنوب شرقی ترکیه از نظامیان این کشور دایمی نبوده هیچگونه تهدیدی ویژه در این تصمیم گیری نقش نداشته است.

Comments are closed.