اسرائیل به پیمان مبارزه با پولشویی پیوست

mediaآ

اسرائیل امروز رسماً به سی و هشتمین عضو گروه اقدام مالی موسوم “گافی” یا “اف آی تی اف” شد که سازمانی بین المللی در زمینۀ مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم است. وزیر دادگستری اسرائیل، آیلت شاکد، با انتشار بیانیه ای در اینباره اعلام کرد که الحاق اسرائیل به “اف آی تی اف” به اسرائیل امکان می دهد که برای مبارزۀ جهانی با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم به این نهاد بین المللی بپیوندد و در عین حال اسرائیل را به عنوان مکانی امن و جذاب برای سرمایه گذاری نشان بدهد.

وزیر دادگستری اسرائیل تأکید کرده است که الحاق اسرائیل به “اف آی تی اف” به این کشور اجازه می دهد نقش فعالی در زمینۀ سیاست جهانی مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم برعهده بگیرد.

“اف آی تی اف” که در سال ۱۹۸۹ تأسیس شد و مقر آن در پاریس است هدفش پالودن نظام مالی بین المللی و ترغیب کشورهای عضو و غیر عضو به اتخاذ قوانینی علیه پولشویی و حمایت مالی از تروریسم است.

رئیس سازمان “اف آی تی اف” با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که “تجربۀ اسرائیل سهم باارزشی در زمینۀ پیشگیری از سوءاستفاده از نظام مالی بین المللی خواهد داشت.”

سازمان “اف آی تی اف” در سال ٢۰۰۰ اسرائیل را به دلیل خودداری از همکاری در زمینۀ مبارزه با پولشویی در فهرست سیاه خود قرار داد. اما، از آن زمان تاکنون اسرائیل تدابیری برای رفع این نقیصه اتخاذ کرده است.

سازمان “اف آی تی اف” در گزارشی که امروز دوشنبه دهم دسامبر در خصوص توانایی اسرائیل در زمینۀ مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم منتشر کرد، تأکید نمود که این نهاد بین المللی قادر است هرگونه حمایت مالی از تروریسم را در نخستین مرحلۀ آن شناسایی و متوقف کند و افراد درگیر در آن را تحت پیگرد قرار بدهد.

با این حال، سازمان “اف آی تی اف” تأکید می کند که این نهاد باید هماهنگی هایش را در زمینۀ پیشگیری از سوءاستفاده از سازمان های غیرانتفاعی به منظور حمایت مالی از تروریسم بهبود ببخشد.

سازمان “اف ای تی اف” تا فوریه آینده به جمهوری اسلامی ایران مهلت داده که خود را با معیارهای بین المللی در زمینۀ مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم منطبق کند.

Comments are closed.