بعد از سوئیس، حسن روحانی در اتریش به دفاع از برجام برخاست

media

حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی بعد از سوئیس به اتریش رفت. اما چند ساعت قبل از ورود وی به وین، وزارت أمور خارجۀ اتریش سفیر ایران را احضار کرده بود تا در مورد دیپلمات بازداشت شدۀ ایرانی، در ارتباط با پروندۀ سوءقصد علیه سازمان مجاهدین خلق توضیح بخواهد. با اینحال در نشست خبری مشترک روحانی و رئیس جمهوری اتریش، هیچ اشاره‌ای به پروندۀ مجاهدین نشد و صحبت‌های اصلی بر اهمیت برجام متمرکز ماند.

روز چهارشنبه ۴ ژوئیه/١٣ تیر، حسن روحانی در نشست خبری مشترک خود با الکساندر وان دربِلِن، رئیس جمهوری اتریش، بار دیگر بر اهمیت توافق اتمی تأکید کرد و با اشاره به خروج آمریکا از این توافق گفت: "تصمیم آمریکا به نفع هیچ‌کس نبوده و نیست".

او در مورد واکنش ایران گفت: "ماندن ایران در صورتی است که بتواند از منافع برجام به خوبی استفاده کند و اگر غیر آمریکا بقیه امضاء کنندگان برجام بتوانند منافع ایران را تضمین کنند، ایران برجامِ بدون آمریکا را ادامه خواهد داد".

در آستانۀ سه سالگی "برجام"، روحانی اینک تلاش می‌کند تا چارچوب توافق اتمی را بعد از قهر آمریکا، سرِ پا نگاه دارد. سفرهای او به سوئیس و سپس اتریش، در جهت جلب حمایت و همکاری این کشورهای اروپایی برای نجات برجام و همچنین نجات اقتصاد ایران است.

به نوشتۀ روزنامۀ فیگارو، چند ماه آینده برای ایران دوران بسیار دشواری خواهد بود. از روز ششم اوت برخی تحریم‌ها از جمله در حوزۀ خودروسازی به اجرا درخواهد آمد و سپس از هشتم نوامبر، صنایع نفت و انرژی و حمل و نقل دریایی مشمول تحریم‌ها خواهد شد. در این وضعیت، حمایت کشورهای اروپایی برای ایران می‌تواند حیاتی باشد.

روحانی در وین، با اشاره به سفرش به سوئیس گفت: "خرسندم به دو کشوری مسافرت کرده‌ام که تأثیرگذار در توافق برجام و میزبان مذاکرات بودند".
به گزارش ایرنا، رئیس جمهور اتریش در این نشست خبری در بارۀ قدمت روابط روابط دو کشور گفت که اتریش و ایران، یکصد و شصتمین سال برقراری روابط سیاسی خود را جشن می‌گیرند اما روابط دو کشور حداقل به پانصد سال پیش باز می‌گردد. آقای وان بلن گوشزد کرده است که "امسال شصتمین سال تأسیس انجمن فرهنگی اتریش در تهران را جشن می‌گیریم".

Comments are closed.