سوئیفت بانک های ایرانی را از خدمات خود محروم کرد

media

تأمین کنندۀ جهانی خدمات پیام رسانی مالی معروف به “سوئیفت” دسترسی شماری از بانک های ایران را به شبکۀ خود به حال تعلیق درآورد. این تصمیم پیرو اجرای رسمی تحریم های آمریکا علیه ایران اتخاذ شده است.

جمعۀ گذشته مایک پمپئو، وزیر امور خارجۀ آمریکا، از سوئیفت خواسته بود بانک های ایرانی را که در فهرست سیاه تحریم های آمریکا قرار گرفته اند از دسترسی به خدمات خود حذف کند، به استثناء البته مبادلات مالی که به امور بشردوستانه مربوط می شوند.

“سوئیفت” در بیانیه ای که به همین مناسبت منتشر کرده تصمیم خود را تأسف بار خوانده و افزوده است که این تدبیر را در راستای منافع، ثبات و یکدستی نظام مالی جهانی اتخاذ کرده است. سوئیفت همچنین تأکید نموده است که این شبکه ارتباط بیش از یازده هزار نهاد بانکی، شرکت و زیرساخت های اقتصادی را با یکدیگر میّسر می سازد و در نتیجه نه دارایی دارد و نه حساب های مشتریان خود را اداره می کند.

Comments are closed.