محمد جواد ظریف در کنفرانس «مِد ٢٠١٨»، توافق تازه با آمریکا را در صورت فقدان تضمین‌های لازم برای احترام به آن بی فایده دانست

media 

 

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران، که روز پنجشنبه ٢٢ نوامبر/ اول آذر، در کنفرانس «مدیترانه ٢٠١٨» در رُم شرکت کرده بود، در سخنان خود با اشاره به پیشنهاد آمریکا برای انجام مذاکرات تازه و دست یافتن به توافقی دیگر با این کشور، پرسید که در چنین صورتی چه تضمینی وجود دارد که آمریکا به آن پایبند بماند؟ وزیر امور خارجۀ ایران تاکید کرد که این کشور در حال حاضر به تعهد خود در این زمینه وفادار است، اما اگر منافع اقتصادی تضمین شده در برجام تامین نشود، دیگر دلیلی برای پایبندی این کشور نمی‌ماند.

محمد جواد ظریف در سخنان خود در کنفرانس رُم گفت «اگر ما به توافق دیگری با ایالات متحده دست یابیم، چه تضمینی خواهیم داشت که این توافق برای دورۀ پس از پرواز نیز همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند؟» و برای روشن شدن سخن خود پرسید «آیا کانادا را به یاد دارید؟»

محمد جواد ظریف این چنین به بازپس گرفتن توافق آمریکا با بیانیۀ پایانی اجلاس گروه ٧ کشورصنعتی جهان که در ژوئن گذشته در کانادا تشکیل شده بود، اشاره داشت. دونالد ترامپ که با تصویب این بیانیه مخالفت نکرده بود، به هنگام پرواز بازگشت از این اجلاس، اعلام کرد که امضاء خود را پس می‌گیرد.

رئیس جمهوری آمریکا، پیش از آن در ماه مه، خروج یکجانبۀ آمریکا از برجام را اعلام کرده و با برقراری مجازات‌های لغو شده در این توافق، تحریم‌های تازه‌ای نیز علیۀ ایران وضع کرد.

محمد جواد ظریف در این کنفرانس بر ارادۀ ایران در پایبند بودن به توافق اتمی ٢٠١۵ تاکید کرد، اما گفت اگر دستاوردهای اقتصادی آن برای ایران تامین نشود، باقی ماندن در آن برای این کشور متضمن سودی نخواهد بود.

وزیر امور خارجۀ ایران، یکبار دیگر در این کنفرانس نیز بر اهمیت توافق اتمی وین تاکید کرد و گفت برجام «یک سند دو برگی نیست و برای بدست آمدن آن، دو سال و نیم گفتگو لازم بوده است». وی یادآوری کرد که برجام یک «توافق ١۵٠ صفحه ای‌است».

محمد جواد ظریف پرسید «چرا ما باید یک بار دیگر گفتگوها را از نو آغاز کنیم، چون این توافق یک نفر را خوش نمی‌آید، چون او نسبت به رئیس جمهوری پیش از خود نفرت دارد؟»

Comments are closed.