معاون سپاه: ۴۰ درصد معترضان جوگیر شده بودند

معاون سیاسی سپاه، اعتراضات اخیر را “تقابل گرم” و مجاهدین را “سرحلقه اصلی اغتشاشات” خواند. او با ادعای بزرگ‌نمایی در شمار معترضان گفت که سعودی‌ها، آمریکایی‌ها و مجاهدین، قصد “انتقال آشوب” از پیرامون به مرکز را داشتند.

Iran, Teheran, Protest (Getty Images)

رسول سنایی‌راد، معاون سیاسی سپاه پاسداران تعداد معترضان تظاهرات سراسری اخیر در ایران را ۴۲هزار نفر اعلام کرد و در توجیه این رقم اندک گفت، چون اخبار عملکرد آنها بازنشر می‌شد، بزرگ جلوه می‌کردند.

او هم‌چنین مدعی شده که ۴۰درصد معترضان جوگیر شده بودند و ۹درصدشان هم به خاطر “رودربایستی با دوستان‌شان” در تظاهرات شرکت کردند.

معاون سیاسی سپاه در مراسم بزرگداشت قربانیان سانحه کشتی سانچی، اعتراضات را “پرخاشگری”‌هایی ناشی از تبعیض و بی‌عدالتی در جامعه دانسته و منازعات سیاسی و نحوه تنظیم و اعلام بودجه ۹۷ را از جمله عوامل “تولید پرخاشگری” خوانده است.

سنایی‌راد می‌گوید اعتراضات سراسری دی ماه در ایران از نوع تقابل سرد نبود که مخالفان به ارزش‌ها دهن‌کجی می‌کنند. او این اعتراضات را ناشی از نارضایتی‌های اجتماعی و عوامل اقتصادی خوانده که با دخالت از خارج به “تقابل گرم” و “هنجارشکنی” سوق یافت

Comments are closed.