امروز پنجشنبه ۲۵بهمن ۹۷، جمعی از معلمان و فرهنگیان سنندج در اعتراض به برآورده ‌نشدن مطالبات خود، در مقابل ساختمان اداره کل آموزش و پرورش این شهرستان، اقدام به برگزاری ‘تجمع اعتراضی کردند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *