نزاع در پارلمان آلبانی و پاشیدن جوهر به نخست‌وزیر «ادی راما» توسط مخالفش

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *