مشاور امنیت ملی کاخ سفید: فشار حداکثری تا زمان تغییر رفتار ایران ادامه دارد

جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز دوشنبه ۱۲ فروردین و در پیامی در توئیتر تاکید کرد سیاست فشار حداکثری آمریکا تا زمانی که ایران رفتار خود را عوض کند، ادامه خواهد داشت.

بولتون گفت: «برای زمانی طولانی است که رژیم ایران و با هزینه‌ای خیلی کم، مشغول بروز اختلاف و بی‌ثباتی و گستردن نفوذ خود و تهدید همسایگانش است. آن دوران دیگر تمام شد.»

Leave a Reply

Your email address will not be published.