انتقاد از افزایش طلاق‌های صوری در ایران برای دریافت حقوق بازنشستگی

یک عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران از رواج‌طلاق‌های صوری برای دریافت حقوق بازنشستگی پدران فوت‌شده به شدت انتقاد کرده است. ناصر ملک‌نژاد در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایسنا توضیح داده: «عده‌ای با سوءاستفاده از طلاق‌های صوری حقوق پدرانشان را که از دنیا رفته‌اند از سازمان تامین اجتماعی می‌گیرند. این افراد طلاق را در دفترخانه ثبت می‌کنند اما به صورت صیغه ۹۹ ساله به همان شوهرشان رجوع و زندگی می‌کنند و در اصل همان خانه و خانواده را دارند.»

به گفته ملک‌نژاد کسانی که طلاق صوری گرفته‌اند دیگران را نیز به انجام این کار تشویق می‌کنند و همین امر موجب شده تا آمار اینگونه طلاق‌ها با هدف دریافت حقوق بازنشستگی پدران فوت‌شده به ویژه در شهرستان‌های کوچک و روستاها رو به افزایش گذارد.

این مقام کانون کارگران بازنشسته تهران طلاق‌های صوری را “معضلی بزرگ” برای سازمان تأمین اجتماعی خوانده و خواستار تعیین بازرسان ویژه برای بررسی هرساله طلاق‌های صوری شده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *