شنبه ۱۷ فروردین‌ماه؛ پل‌دختر، منطقه سیل‌زده شهروندان از نبود کمک‌های دولتی، سپاه، ارتش، و هلال احمر خبر می‌دهند.

رادیوهمصدا

شنبه ۱۷ فروردین‌ماه؛ پل‌دختر، منطقه سیل‌زدهشهروندان از نبود کمک‌های دولتی، سپاه، ارتش، و هلال احمر خبر می‌دهند. این در حالی است بسیاری از کشورها از سراسر دنیا برای ارسال کمک به سیل‌زدگان اعلام آمادگی کرده و کمک‌هایی نیز ارسال کردند.جمهوری اسلامی به جان شهروندان خود اهمیت نمی‌دهد.

Slået op af ‎رادیو همصدا‎ i Lørdag den 6. april 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *