سخنگوی قوه قضاییه: واقعا زندانی سیاسی نداریم

رادیوهمصدا

سخنگوی قوه قضاییه: واقعا زندانی سیاسی نداریم«معنی شارلاتانیسم به زبان ساده یعنی سخنگوی قوه فاسد قضاییه رو به تلویزیون بیاری که راجع به قتل زندانی سیاسی علیرضا شیر محمد علی در زندان توضیح بده بعد طرف میگه: «ما واقعا زندانی سیاسی نداریم»!اسماعیلی که در برنامه تلویزیونی جهان آرا در شبکه افق سخن می‌گفت، گفته زندانیانی که در ایران هستند، «تروریست» هستند یا «با اصل نظام و انقلاب مخالف هستند» یا با سرویس‌های جاسوسی همکاری کرده‌اند و زندانی سیاسی نیستند.

Slået op af ‎رادیو همصدا‎ i Mandag den 1. juli 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *