ترامپ: آمریکا از جنگ‌های بی‌پایان مسخره بیرون می‌رود

پس از عقب نشینی نیروهای آمریکایی از بخش‌هایی از شمال شرقی سوریه، دونالد ترامپ ضمن اشاره به سه سال جنگ نیروهای آمریکایی در سوریه گفت، اکنون زمان آن رسیده است که ایالات متحده از “جنگ‌های بی‌پایان مضحک” در این منطقه خود را کنار بکشد.

رئیس جمهوری آمریکا یک رشته توئیت در این باره منتشر کرده است. او در یکی از آنها نوشته است: «وقت آن رسیده که آمریکا پس از سه سال، از جنگ‌هایی که بسیاری از آنها قبیله‌ای هستند خود را بیرون بکشد و سربازانش را به کشور برگرداند. ما در جایی جنگ خواهیم کرد که به سودمان باشد، در این صورت مبارزه می‌کنیم تا پیروز شویم. ترکیه، اروپا، سوریه، ایران، عراق، روسیه و کردها باید خودشان چاره‌جویی کنند.»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *