در دیدار تیم ملی فوتبال ایران و کامبوج، نیروی انتظامی مستقر در بخش زنان تلاش کرد تا دختری که نوشته «دختر_آبی ایران، نام تو جاویدان» را بالای سر برده بود، بازداشت کند.

رادیوهمصدا

در دیدار تیم ملی فوتبال ایران و کامبوج، نیروی انتظامی مستقر در بخش زنان تلاش کرد تا دختری که نوشته «دختر_آبی ایران، نام تو جاویدان» را بالای سر برده بود، بازداشت کند.

Slået op af ‎رادیو همصدا‎ i Torsdag den 10. oktober 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *