دادستان ایران: تعدادی از معترضان با گلوله‌های خاص کشته شدند

منتظری، دادستان کل ایران گفت که تعدادی از مردم در اعتراض‌های اخیر با “گلوله‌های خاص” کشته شده‌اند. او با اعلام اینکه در روزهای اعتراض در یکی از میدان‌های شهر قم ۸۴ اسلحه شکاری کشف شد، کشورهای دیگر را عامل اعتراضات دانست.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *