معاون وزیر بهداشت ایران: مدتها پس از ورود کرونا به ایران متوجه شدیم

دکتر رضا ملک‌زاده، معاون وزیر بهداشت ایران، درباره گسترش ویروس کرونا در کشور می‌گوید: «باید هشیارانه‌تر عمل می‌کردیم. فکر می‌کنم قدری تاخیر در اعلام داشتیم به دلیل اینکه اطلاع نداشتیم».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *