نجواها کاری از اسفندیار منفردزاده بیاد فرهاد

به یاد فرهاد

نجواها – فرهاد – شهیارقنبری – #اسفندیارمنفردزادهخرسندم که توانستم کار ناتمام سال۱۳۵۷ را به اتمام برسانم و به شما یاوران عشق به انسان هدیه کنم.برای آگاهی از پیشینه‌ی چهل‌ساله‌ی این ترانه و همچنین دانلود نسخه‌ی شنیداری آن به‏Monfaredzadehmusic.com سربزنید. #رادیوهمصدا

Slået op af ‎رادیو همصدا‎ i Torsdag den 13. august 2020

نجواها

Leave a Reply

Your email address will not be published.