نمایی دیدنی از قله دماوند از کویر مرنجاب کاشان

کویر مرنجاب در شمال شهرستان آران و بیدگل در استان پهناور اصفهان واقع شده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *