بازنگری تحریم‌های آمریکا که مانع مبارزه با کرونا در ایران است

به گزارش نیوزویک جو بایدن رئيس جمهور جدید آمریکا دستور بازنگری تمامی تحریم‌هایی را داده است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین وضع کرده بود. این تحریم‌ها که به گفته نیوزویک اثرگذاری برخی از آنها حتی زیر سوال بود، از سوی ترامپ به عنوان سلاح مطلوبی برای تضعیف رقبا یا کشورهای متاخصم مانند ایران، ونزوئلا، کره شمالی، چین ر، روسیه و دیگر کشورها استفاده می‌شد. برخی تحریم‌ها علیه عراق یا اتحادیه اروپا نیز در دوره گذشته به عنوان سلاحی برای تهدید استفاده می‌شدند تا آنها خواست‌های آمریکا را بپذیرند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *