بخشی از وصیت‌ گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی

بخشی از وصیت‌ گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی: حاکمیت اسلامی سیلی محکم و قدرتمند مردم را هنوز دریافت نکرده. نتیجه‌ی فراخوان نه به انتخابات و رأی بی رأی تنها مشتی بود نمونه خروار.
وظیفه‌ی معترضان و دادخواهان است که با پیوستن به اعتصابات_سراسری همراهی خود را با کارگران اعلام نماییم.

‏فرزندان عزیزم!
اوضاع وحشتناک اقتصادی شما را با همه وجود درک میکنم. با این حال از شما میخواهم که از اخراج فردی و دسته‌جمعی نهراسید. افرادی که باید اخراج و در نتیجه از محاکمه خویش در هراس باشند کسانی هستند که مملکت ما را به اشغال درآورده‌ و به سوی نابودی کشانده‌اند.

این پیام وصیت من است، تا رسیدن به آزادی ایران از چنگال رژیم دیکتاتوری شیعی از پای ننشینید و من نیز جان بی‌مقدارم را در راه آزادی ایران در مقابل حکومت مستبد بر دست گرفته تا نفس دارم از پای نخواهم نشست.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *