رژه زنان سرباز در ارتش اوکراین با کفش‌های پاشنه بلند

پس از انتشار عکس‌هایی از رژه زنان سرباز ارتش اوکراین، وزیر دفاع این کشور به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. این زنان سرباز به جای پوتین، کفش پاشنه‌بلند به پا دارند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.