ترور پیتر دفریس روزنامه‌نگار هلندی و افشاگر جنایتکاران

دفریس ۶۴ ساله که در گزارش‌های پژوهشی جنایتکاران و شبکه‌های تبهکاری را افشا می‌کرد‌ پس از خروج از استودیوی تلویزیونی هدف پنج گلوله قرار گرفت.

شهردار آمستردام می‌گوید او برای همه ما یک قهرمان ملّی است. یک روزنامه‌نگار کم‌نظیر و شجاع که خستگی‌ناپذیر به دنبال عدالت بود.

پادشاه، ملکه و نخست وزیر هلند طی پیام‌هایی ترور این خبرنگار را که وضعیت جسمی وی وخیم گزارش شده محکوم کردند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *