فراخوان دادخواهان #خاوران و دعوت از رسانه‌ها برای برگزاری یک «دادگاه رسانه‌ای»

فراخوان دادخواهان #خاوران و دعوت از رسانه‌ها برای برگزاری یک «دادگاه رسانه‌ای»: به ما تریبون بدهید تا برای #دادخواهی با مردم سخن بگوییم!

ما از رسانه‌ها می‌خواهیم به ما تریبون بدهند تا بتوانیم پاسخ اتهامات رئیسی را بدهیم و از آنجا که در ایران یا مجامع بین‌المللی فعلا امکان برگزاری دادگاه برای بررسی این فاجعه ملی را نداریم، تقاضای ما از رسانه‌ها این است که امکانی را فراهم کنند تا با ارائه مدارک و شواهد خود به صورت فردی، گروهی و یا حضور در میزگرد‌ها بتوانیم با مردم سخن بگوییم و رئیسی و رژیم جمهوری اسلامی را وادار به پاسخگویی در قبال فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ کنیم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *