ممنوعیت تماس آتنا دائمی در زندان رشت همزمان با بازداشت وکیلش مصطفی نیلی

حسین دائمی از ممنوعیت تماس آتنا دائمی در زندان رشت همزمان با بازداشت وکیل این زندانی سیاسی، مصطفی نیلی و ابتلای خودش به کرونا و عدم توانایی در پیگیری وضعیت فرزندش خبر داد.

کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، ۲۸مرداد۱۴۰۰؛ بدنبال بازگشت رئيس زندان لاکان رشت و وصل تلفن های زندان و همچنین آزاد شدن تعدادی از زندانیان، بدلیل انتشار صدای آتنا دائمی از زندان رشت، تماس این زندانی سیاسی مجددا قطع شده است.

قطع تماس زندانی سیاسی آتنا دائمی در شرایطی است که خانواده او به کرونا مبتلا شده و قادر به پیگیری وضعیت او نمی باشند. همچنین وکیل این زندانی سیاسی، آقای مصطفی نیلی در بازداشت بسر می برد. از سوی دیگر بدلیل تبعید آتنا دائمی به زندان لاکان رشت، محل زندگی خانواده وی دستکم ۴۰۰ کیلومتر با زندان فاصله دارد و آنها قادر به برقراری ارتباط با عزیزشان نمی باشند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *