ویروس کرونا؛ فراتر از سلاح بیولوژیک در دست دیکتاتور

علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی وقتی در دی‌ماه ۹۸ اعلام کرد که وی دستور ممنوعیت خرید و واردات واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی را داده است، به یک جنایت ضدبشری با پیامدهای فجیع اعتراف کرد اگرچه اکنون دستگاه تبلیغاتی رژیم می‌کوشد وی را از این تبهکاری بی‌سابقه مبرّا کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *