فتحعليشاه هم برادر دامادش كه زبان خارجي بلد نبود نفرستاد براي مذاكره

تو همون گلستان و ترکمنچای، فتحعلیشاه، ابوالحسن شیرازی که سابقه سفارت اروپا داشت و اولین ایرانی بود که پا به آمریکا گذاشته بود و با نوشتن حیرت نامه‌ی سفرا برای اولین بار ایرانی‌ها رو با تغییرات مدرن غرب آشنا کرده بود برای مذاکره فرستاد نه برادر دامادش که زبان خارجی هم بلد نیست.

Leave a Reply

Your email address will not be published.