خرید سربازی برای مشمولان خارج از کشور با ۱۵هزار یورو


سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در ایران از مصوبه جدید این کمیسیون برای خرید خدمت سربازی مشمولان خارج از کشور خبر داد. این مصوبه برای کسانی است که چند سال از زمان مشمول بودنشان برای خدمت سربازی می‌گذرد.

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ می‌گوید، در سال آینده برای آن دسته از مشمولان غایب خارج از کشور که پنج سال از زمان فراخواندن آنان به خدمت سربازی می‌گذرد تسهیلاتی برای خرید خدمت سربازی در نظر گرفته شده است.

به گزارش رسانه‌های ایران، محمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو دیگر کمیسیون تلفیق نیز در این باره گفته است که طبق این مصوبه، ایرانی‌های مقیم خارج از کشور که پیش از زمان مشمولیت‌‌ در خارج از کشور بوده و چند سال از زمان مشمول بودنشان برای خدمت سربازی می‌گذرد می‌توانند خدمت سربازی خود را با ۱۵ هزار یورو بخرند.

او افزوده که این دسته از مشمولان می‌توانند در سال آینده با رعایت اصل ۱۱۰ قانون اساسی خدمت سربازی‌شان را خریداری کنند تا برای تردد به ایران با مشکلی مواجه نشوند.

این مصوبه هنوز نهایی نیست و باید به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان برسد.

تا کنون خرید خدمت سربازی برای مشمولان مقیم خارج از کشور منتفی بود.

تنها به آن دسته از کسانی که حداقل سه سال در خارج اقامت داشتند، امکان دریافت مهر خروج مشمولین داده می‌شد تا بتوانند سالانه دو بار و هر بار سه ماه در کشور اقامت داشته باشند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.