شورای اتحادیه اروپا فهرست افراد و نهادهای درگیر در اقدامات تروریستی را به روز کرد

اتحادیه اروپا فهرست افراد و نهادهای درگیر در اقدامات تروریستی را به روز کرد و شماری از کشورهای اروپایی که هنوز عضو اتحادیه اروپا نیستند با این تصمیم هم‌سو شدند

اسامی برخی افراد و نهادهای مرتبط با رژیم ایران در این لیست به این شرح است:

-اسدالله اسدی [تبعه ایران با پاسپورت دیپلماتیک رژیم ایران]

-سعید هاشمی مقدم رئیس بخش امنیت داخلی وزارت اطلاعات رژیم ایران

–علی غلام شکوری – تهران

-عبدالرضا شهلایی – کرمانشاه

-حامد عبداللهی

-منصور عرب سیار

-حسن حسن الحاج -لبنانی

-حسن عزالدین -لبنانی

-اداره امنیت داخلی وزارت اطلاعات و امنیت ایران

-شاخه نظامی حزب‌الله و شورای جهاد و همه واحدهایی که به آن وابسته هستند

-حماس شامل عزالدین القسام
چهارشنبه چهارم اسفند ۱۴۰۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.