مرکز فن آوری اطلاعات شهرداری تهران تسخیر شد و دوربین های مراقبتی قبر خمینی هک شدند

در سالگرد مُردن خمینی طی عملیات گسترده ای دوربینهای کنترلی در شهرداری تهران و دوربین های مراقبتی قبر خمینی و مقر رئیسی جلاد، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و نیروی سرکوبگر انتظامی بود؛ در سراسر تهران بزرگ تسخیر و از دسترس خارج شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.