محسن شکاری اعدام شد

محسن_شکاری ۲۳ ساله در کافه‌ای در هفت‌حوض تهران کار میکرد و به اتهام بستن خیابان به اعدام محکوم شده بود. خانواده‌اش هنوز منتظر نتیجه‌ی فرجام‌خواهی حکم او بودند که امروز خبر اعدام...