دیپلمات سابق گروگان گرفته‌شده در ایران اعتصاب غذا می‌کند

باری روزن، از دیپلمات‌های آمریکایی به گروگان گرفته شده در سال ۱۳۵۸در تهران، در اعتراض به آنچه سیاست “گروگان‌گیری” و باج‌خواهی” جمهوری اسلامی شناخته می‌شود، دست به اعتصاب غذاخواهد زد. این دیپلمات...