حج با طعم بیت المال!

حدود 86 هزار نفر برای حج 98 عازم میشن اونم با دلار7 تومان نفری 22 میلیون تومان سوبسید بعبارتی 2 هزار میلیارد تومان سوبسید برای حجاج زیارت با طعم دلار سوبسیدی از...