طوفان شن در نایین طوفان شن با سرعت ۱۳۰ کیلومتر در ساعت ظهر امروز شهرستان نایین در شرق استان اصفهان را در نوردید.

تخریب خودروها و بخشی از بافت تاریخی نایین در طوفان شن به گفته فرماندار نایین طوفان شن امروز در این شهرستان تلفات جانی نداشته اما خسارات زیادی به ۲۰۰ دستگاه خودرو و...

دستور فرماندار گناوه برای تخلیه‌ی سواحل این شهرستان

سیدعلی پاک‌نژاد فرماندار گناوه، امروز در جلسه‌ی شورای هماهنگی مدیریت بحران این شهرستان از گردشگران خواست به‌منظور پیشگیری از وقوع خسارت احتمالی، ساحل را تخلیه کنند و در مکان‌های امن مستقر شوند....