وزیر خارجه آمریکا

هدف آمریکا در قبال ایران جلوگیری از اقداماتی است که به این کشور نفع برساند. تضعیف ریاض به نفع تهران تمام می‌شود و واشنگتن نمی‌خواهد شاهد چنین چیزی باشد. اگر واقعا نگران...