کمک ۱/۲ میلیون یورویی کمیسیون اروپا به سیل‌زدگان ایران

نماینده ارشد کمیسیون اروپا در مدیریت بحران و کمک‌های بشردوستانه از کمک ۱/۲ میلیون یورویی کمیسیون اروپا به آسیب دیدگان سیل ویرانگر در ایران خبر داد. کریستوس استیلیانیدس، نماینده ارشد کمیسیون اروپا...