نبرد مقاومت در خاورمیانه برای ظهور سریع امام زمان است. اوف بر دشمنان بی شرف و بی حیایی که مقاومت را تروریست می نامند.

جنتی گفت: “به ما وعده دادند که مقاومت‌ها مقدمه ظهور و سربازآفرینی برای ظهور است و اکنون ظهور نزدیک است چراکه ما درحال جنگ با دشمنان هستیم و دشمنان تحریم‌ها را افزایش...

شرکت‌های هواپیمایی ملزم به توزیع کارت ویژه احکام نماز در داخل هواپیما شدند

سازمان هواپیمایی کشوری ایران امروز پنجشنبه، دوم اسفند از توزیع کارت ویژه احکام نماز مسافران در داخل هواپیما خبر داد. به گفته رضا جعفرزاده، مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، «کارت ویژه...