صدور کیفر خواست فائزه هاشمی

علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست برای فائزه هاشمی خبر داد که اتهامات „فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران” و “توهین به مقدسات” را به وی وارد...