آمریکا: صحبت از پیشرفت در مذاکرات احیای برجام هنوز زود است

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به اظهارنظر خوش‌بینانه نماینده روسیه درباره پیشرفت در مذاکرات احیای برجام واکنشی محتاطانه نشان داد. او گفت هنوز نمی‌توان گفت پیشرفت‌‌ اندک صورت گرفته، چقدر اساسی...