‌پیشنهادهای رضا پهلوی به متخصصان برای ارتباط با مخاطبان بیشتر

رضا پهلوی پنج‌شنبه ۲۵ آذر با دست‌اندرکاران و برخی از نویسندگان نشریه “فریدون” ملاقات و گفت‌وگو کرد. این گفت‌وگو در دفتر موسسه  “اتحاد ملی برای دموکراسی در ایران” در شهر واشنگتن‌دی‌سی انجام...