روزگار ایران

ولی واقعا این عکس ایران ماست! ۴۲سال جنایت رو شونه‌های این عکسه! این عکس تصویر تموم مادران و پدران و خانواده‌های کشته‌شدگان این ۴۲ ساله!تموم کسایی که حتی تصویری ازشون نیست! این...