آدیو مرکل!

ادای احترام نظامی و آیین تکریم شکوهمند در نور مشعل، نواهای مینور و ماژور و حال و هوایی احساس برانگیز… وداع رسمی مرکل با صدارت، محدود اما پرفروغ برگزار شد. صدراعظم از...

روزگار ایران

ولی واقعا این عکس ایران ماست! ۴۲سال جنایت رو شونه‌های این عکسه! این عکس تصویر تموم مادران و پدران و خانواده‌های کشته‌شدگان این ۴۲ ساله!تموم کسایی که حتی تصویری ازشون نیست! این...