فردین فرمند وکیسه اش!

. تصویری از فردین_فرمند در صحن مجلس، با کیسه‌ای ظاهرا حاوی خربزه، در رسانه‌های اجتماعی بحث‌برانگیز شد. این نماینده مجلس توضیح داد: «من مدتی است رژیم غذایی خاصی رعایت می‌کنم و بر...